Estructures i Fonaments

Estructuras Condal S.A. dóna resposta a les necessitats dels nostres clientes, possibilitant l’execució de tot tipus d’estructures de Formigó Armat i Estructures Metàl·liques, tant per els sistemes unidireccionals de bigueta i revoltó, como lloses i forjats bidireccionals de cassetó perdut i cassetó recuperable.

Fonaments:

Segons les característiques i necessitats del projecte es precisarà sistemes de fonaments profunds mitjançant pilons, micro-pilons i murs pantalla, o sistemes de fonaments superficials a través de sabates aïllades i lloses massisses.

Obres realitzades:


 • Forjats Barcelona
 • Empresa de construcció
 • Fonaments
 • Encofrats
 • Obres Barcelona
 • Empresa d' obres
 • Estructuras de formigó
 • Forjats
 • Construcció d' estructures
 • Execució d' obres
 • Proyectes d' estructures
 • Arquitectura Barcelona
 • Obres públiques
 • Empresa d' obres
 • Execució d' obres